Share

بازوبند پهلوانی بر بازوی محمود احمدی نژاد، رئیس دولت نهم و دهم در ایران

بستن بازو بند پهلوانی به بازوی محمود احمدی نژاد در روزهای پایانی ریاست جمهوریش یکی از رویدادهای کمیاب در ایران به شمار می آید. با اینکه بستن بازوبند پهلوانی ریشه در سنت‌های کهن ایران زمین دارد اما دریافت آن توسط یک شخصیت سیاسی باعث شگفتی شده است. در مجله ورزشی این هفته با مسلم اسکندر فیلابی، از پهلوانان کشتی ایران در این باره گت‌وگویی انجام شده است.

 

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130720_Sport_Iraj_AdibZadeh_Human_Rawarpoor.mp3[/podcast]

Share