Share

آفرین چیت‌ساز، احسان مازندرانی، داود اسدی و احسان صفرزایی، چهار روزنامه‌نگاری که آبان ماه سال گذشته در پروژه امنیتی سپاه پاسداران به عنوان «عوامل نفوذ دشمن» دستگیر شده بودند، در مجموع به ۲۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

journalisten Jouranlists Iran Cartoon Assad April 2016

در همین زمینه:

Share