Share

به گفته رئیس اورژانس اجتماعی ایران در سال گذشته ۱۰ هزار و ۵۰۰ تماس مرتبط با کودک آزاری و حدود هفت هزار تماس مرتبط با همسرآزاری با این اورژانس گرفته شد.

koodak azari

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، حسین اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی در این‌باره افزود: «بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر نیز در خصوص موضوع کودک‌آزاری به مراکز مداخله در بحران ما مراجعه کرده‌اند.»

اسدبیگی همچنین گفت افزون بر آمار فوق در سال گذشته سه هزار و ۵۵۰ نفر نیز در ارتباط با همسرآزاری به تیم خدمات سیار مراجعه کرده یا تیم به آن‌ها در محل مراجعه کرده است. یک‌ هزار و ۵۵۰ نفر هم به صورت حضوری به مراکز مداخله در بحران اورژانس در مورد همسرآزاری مراجعه کرده‌اند.

خرداد ماه سال گذشته، حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفته بود که «کودک‌آزاری ، همسرآزاری و خشونت خانگی» موضوع بیشترین تماس‌ها با اورژانس اجتماعی در ایران است. به گفته او ۸۵ درصد این تماس‌ها از سوی زنان بوده است.

کودک آزاری یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی در ایران است. بر پایه آمارها روزانه ۴۰ مورد کودک‌آزاری به مرکز اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی گزارش می‌شود. شماری از این کودک‌آزاری‌ها به مرگ کودکان منجر می‌شود.

با اینحال، آمارهای منتشر شده در این رابطه صرفاً کودک‌آزاری‌هایی را شامل می‌شود که به سازمان بهزیستی اطلاع داده شده و به نظر می‌آید رقم واقعی کودک‌آزاری بیش این‌هاست.

در ایران تنها ۱۰ سال است که کودک‌آزاری به‌عنوان «جرم عمومی» شناخته می‌شود و پیگیری آن منوط به شکایت قربانی نیست.

با وجود این، مجازات‌هایی که برای کودک‌آزاری در نظر گرفته می‌شود معمولاً متناسب با جرم نیست و بستگان درجه یک، به‌ویژه پدر، حتی در مواردی که آزار منجر به قتل کودک شود، به مجازات سنگینی نمی‌رسد.

با این‌که کودک‌آزاری جرمی عمومی است، بسیاری از نزدیکان، بستگان و از همه مهم‌تر همسایگان نیز کودک‌آزاری را امری خصوصی و خانوادگی می‌دانند و از گزارش آن خودداری می‌کنند.

در همین زمینه:

«کودک آزاری، همسر آزاری و خشونت خانگی» علت بیشترین تماس با اورژانس اجتماعی در ایران

دختر هشت ساله قربانی کودک آزاری به بهزیستی منتقل شد

کودک‌آزاری؛ بیشترین دلیل تماس با اورژانس اجتماعی در خراسان‌ شمالی

ثبت بیش از هشت هزار کودک‌آزاری و یک هزار خودکشی در ایران در سال ۱۳۹۳

Share