Share

یک پناهجوی افغان در شمال غربی بلغارستان در مرز بین کوزوو و صربستان در یک منطقه صنعتی ترک‌شده و دورافتاده از سرمازدگی و گرسنگی جان داد.

سیم خاردار مرز ترکیه با بلغارستان

سیم خاردار مرز ترکیه با بلغارستان

خبر درگذشت این پناهجوی افغان را وزارت کشور بلغارستان اعلام کرده است. پزشکی قانونی جنازه این جوان ۱۸ ساله افغان را تشریح کرده و علت مرگ او را سرمازدگی و گرسنگی تشخیص داده است.

این دهمین پناهجویی‌ست که در سال جاری در بلغارستان جان می‌دهد.

از وقتی که یونان راه ورود به اروپا را مسدود کرده است، بسیاری از پناهجویان تلاش می‌کنند از طریق بلغارستان خود را به اروپای غربی برسانند.

در این میان، جمهوری صربستان هم مرزهای خود با کشورهای همجوار را بسته و به همین جهت بیش از ۱۰ هزار پناهجو که بیشتر آن‌ها از افغانستان گریخته‌اند در این کشور  سرگردان‌اند.

این پناهجویان از ایران، خود را به ترکیه می‌رسانند با این امید که با عبور از مرز بین ترکیه و بلغارستان بتوانند به آلمان یا اتریش راه پیدا کنند.

نیروهای امنیتی بلغارستان به سختگیری نسبت به پناهجویان شهرت دارند. سال گذشته یک مرزبان بلغارستانی با گلوله یک پناهجوی افغان را به قتل رساند.


لینک‌های مرتبط:

Share