Share

گروهی از کارگران شاغل در “طرح ۲ هزار واحدی مسکن مهر نفت” در اهواز روز پنجشنبه ۲۳ دی در اعتراض به نپرداختن دستمزدهایشان مقابل محل شرکت اجتماع کردند.

طرح مسکن مهر اهواز پروژه ای برای ساخت مسکن برای کارگران نفت است – عکس از مهر

از ۷۰۰ کارگر شاغل در این طرح بخشی روزمزد و بخشی کارگر پیمانی هستند. یکی از معترضان به ایرنا گفت کارگران روزمزد از مهر و کارگران پیمانی از شهریور تا کنون مزدی دریافت نکرده‌اند. وی افزود اعتراض کارگران از مدتی پیش ادامه دارد و در پی این اعتراضات چندی پیش دستمزد مرداد کارگران پیمانی پرداخت شد.

به گفته‌ این کارگر پیمانکار پروژه و شرکت نفت هر یک دیگری را مسئول نپرداختن حقوق کارگران می‌داند. در حالی که پیمانکار مدعی است نپرداختن مزد کارگران ناشی از بدهکاری شرکت نفت به پیمانکار است، شرکت نفت این مساله را رد می‌کند.

منوچهر رحمانی مدیرکل شهرسازی خوزستان بدهکاری شرکت نفت به پیمانکار را تائید کرد. او گفت اداره کل راه و شهرسازی 5 میلیارد و شرکت نفت ۳ میلیارد تومان به این طرح بدهکارند که قرار است در روزهای آینده پرداخت شود.

او گفت تنگناهای مالی در ماه‌های اخیر باعث شده تا تخصیص اعتبارات دیرهنگام باشد و این تبعاتی به دنبال دارد. به گفته‌ رحمانی، تنش های کارگری در طرح های بزرگ اجتناب ناپذیر است.

طرح مسکن مهر اهواز پروژه‌ای برای ساخت ۲ هزار واحد مسکن برای کارگران نفت است. سال ۸۸ وزارت نفت دو قطعه زمین را به اجرای این طرح اختصاص داد. بخشی از اعتبارات این طرح از سوی متقاضیان و بخشی به صورت اعتبارات بانکی تامین می‌شود. مسکن‌ها در قالب ۱۰۰ بلوک ۲۰ واحدی اجرا شده است.


خبرهای کارگری در رادیو زمانه:

Share