Share

۴۸۰ کارگر در مسجد سلیمان پیشنهاد داده بودند به جای مزد، فروشگاه‌های شهر به آن‌ها مایحتاجشان را تحویل دهند و آن‌ها هم در مقابل، کارخانه را فعال نگاه دارند. این پیشنهاد به جایی نرسید: کارخانه به راه نیفتاد. کارگران بیکار شدند.

کارخانه سیمان کارون واقع در مسجد سلیمان ۲۵ بهمن تعطیل شد

حدود ۴۸۰ کارگر کارخانه سیمان مسجد سلیمان (کارون) که از  دوشنبه ۲۵ بهمن به دلیل تعطیلی کارخانه بیکار شده‌اند، پیشنهاد کرده بودند که چنانچه فرمانداری ترتیبی دهد که فروشگاه‌های شهر به آن‌ها مایحتاجشان را تحویل دهند، حاضرند بدون دریافت مزد کار کنند و کارخانه را فعال نگاه دارند.

کارگران کارخانه سیمان مسجد سلیمان ۳۸ روز برای دریافت مطالبات عقب‌افتاده‌شان در اعتصاب بودند. فرمانداری شهر به آن‌ها وعده داده بود که سه‌شنبه ۲۶ بهمن مطالبات آن‌ها پرداخت شود. به همین دلیل کارگران روز دوشنبه به نشانه حسن نیت از اعتصاب خودداری کردند. اما «نهادهای نظارتی» سه تن از کارگران را توقیف کردند.

هرچند کارگران بازداشت شده چند ساعت بعد آزاد شدند، اما کارفرما دستور داد که تولید متوقف شود و کارخانه را تعطیل کرد.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گزارش داده که سه‌شنبه ۲۶ بهمن جلسه‌ای با حضور کارگران و مسئولان محلی برگزار شد. مسئولان به کارگران قول داده بودند مطالبات سه ماه آنان را بپردازند. کارگران نیز پیشنهاد کرده‌ بودند چنانچه فرمانداری ترتیبی دهد که فروشگاه‌های شهر از قبیل نانوایی‌، درمانگاه، داروخانه و پمپ‌بنزین اجناس مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند، حاضرند بدون دریافت دستمزد در کارخانه کار کنند.

۳۸ روز اعتصاب برای دریافت دستمزد

اعتصاب کارگران سیمان کارون از ۱۸ دی سال جاری و با خواست پرداخت دستمزد عقب‌افتاده آغاز شد.

حدود ۳۰۰ تن از کارگران سیمان مسجد سلیمان رسمی و ۱۸۰ تن قراردادی هستند. آن‌ها بین ۱۵ تا ۱۸ ماه مطالبات معوقه مزدی‌شان را از کارفرما طلب دارند.

حدود ۴۸۰ کارگر این کارخانه در این مدت در دو شیفت کاری در محوطه کارخانه تجمع کردند. آن‌ها گفتند نپرداختن دستمزدها برایشان مشکلات بسیاری ایجاد کرده و در انتظار رسیدگی به خواست‌های خود هستند.

علاوه بر عقب افتادن دستمزد کارگران شاغل، حدود ۱۰۰ تن از کارگرانی که از دو سال پیش مشمول بازنشستگی پیش از موعد هستند هنوز بازنشسته نشده‌اند زیرا کارفرما هزینه مربوطه را به سازمان تأمین اجتماعی نپرداخته است.

اخراج پس از اعتراض

مشکلات تعویق دستمزد کارگران از چهار سال پیش شروع شد و تا کنون چند بار کارفرما فعالیت کارخانه را به بهانه به صرفه نبودن متوقف کرده است.

اعتصاب ۱۵ روزه کارگران در تیر ۹۴ با وعده پرداخت دستمزد به پایان رسید اما یک ماه بعد ۳۹ نفر از کارگران اخراج شدند. کارگران اخراجی که ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار داشتند به اداره کار شکایت کردند.

اداره کار با توجه به سابقه کار کارگران حکم به بازگشت آنان داد اما کارفرما حکم را نپذیرفت و پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع و حکم اخراج کارگران در نهایت تائید شد.

سیمان کارون تنها شرکت بزرگ تولیدی (غیر نفتی) مسجد سلیمان بود.

اخبار کارگری زمانه

Share