Share

۴۷ میلیون نفر ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی حضور فعال دارند. این آمار را رضا صالحی امیری، وزیر ارشاد، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان اعلام کرده است.

به گفته وزیر ارشاد، ایرانیان در دوره انتخابات اخیر روزانه سه میلیارد پیام در فضای مجازی رد و بدل کرده‌اند. صالحی امیری همچنین گفته که حضور افراد در شبکه‌های مجازی باعث شده که میزان حضور آنان در مراودات خانوادگی کاهش یابد و از دو ساعت در سال‌های پیش به ۲۰ دقیقه در حال حاضر برسد.

حضور در شکبه‌های اجتماعی مجازی، عنصر شاخصی از سبک زندگی ایرانی (عکس از خبرگزاری فرانسه)

به گزارش “خبرگزاری صدا و سیما” وزیر ارشاد در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان پس از اعلام این ارقام که حاکی از اهمیت فضای مجازی در میان ایرانیان است، گفته که دولت باید این فضا را مدیریت کند. او یک راه اعمال کنترل بر فضای اینترنتی را تولید محتوا دانسته است، کاری که به گفته وزیر ارشاد مساجد هم باید آن را وظیفه خود بدانند.


در همین زمینه

Share