Share

کارخانه «روغن نباتی جهان» واقع در زنجان تعطیل و ۱۲۵ کارگر آن بیکار شده‌اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رنجان از توافقی خبر داده که برای پرداخت بدهی روغن نباتی جهان به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته و گویا قرار است کارگران بیکار شده کارخانه، مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.

عکس از آرشیو – یکی از اجتماعات اعتراضی کارگران روغن نباتی جهان

علی کلانتری دلایل توقف تولید در کارخانه را چنین بیان کرده است: «با افزایش بدهی‌های مالی این واحد تولیدی به تامین اجتماعی، مقرری بیمه بیکاری کارگران تعدیل شده برقرار نشده و صدور حکم توقیف اموال کارخانه نیز در نتیجه پیگیری و شکایت کارگران تعدیل شده بوده است.»

تولید در کارخانه روغن نباتی جهان روز ۱۸ تیر ماه متوقف شد و کارگران آن بلاتکلیف شدند.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به نقل از  یکی از کارگران نوشته است در آذر سال ۹۵، صد تن از کارگران با سابقه کارخانه اخراج شده‌اند. آن‌ها برای دریافت مطالبات خود به مراجع قضایی شکایت کرده‌اند. دادگاه حکم پرداخت مطالبات کارگران را داده است. در پی امتناع کارفرما، واحد اجرای احکام دادگستری حکم توقیف اموال کارخانه را صادر کرده است.

توقف تولید موقتی اعلام شد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان روز چهارشنبه چهارم مرداد از برگزاری جلسه‌ای در استانداری برای رسیدگی به وضعیت این کارخانه خبر داد.

کارخانه روغن‌نباتی جهان سال ۶۴ مصادره شد و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت. این کارخانه که ۶۰۰ کارگر داشت سال ۱۳۹۲ به هلدینگ «کف و داروگر» واگذار شد.

در سال‌های اخیر تعداد کارگران کاهش یافت و عدم پرداخت دستمزد و ملحقات آن، تهدید کارگران از سوی کارفرما، کاهش میزان تولید و عقد قراردادهای یک ماهه، بارها به اعتراض و اعتصاب کارگران منجر شده است.

سال ۹۴ کارخانه تعطیل شد و پس از مدتی فعالیت را با تعداد کمتری کارگر از سر گرفت.

به گفته کلانتری کارخانه قرار است بدهی خود به تامین اجتماعی را بپردازد. پس از پرداخت  نخستین قسط از بدهی، هفته آینده مقرری بیمه بیکاری کارگران بیکار شده برقرار می‌شود.


اخبار کارگری:

Share