Share

روزنامه کیهان دوشنبه ۳۰ بهمن شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران را به ارتباط با «جاسوس ارشد امریکا» متهم کرد.

شهیندخت مولاوردی

این روزنامه دو روز پس از آنکه مولاوردی گفت که در لیست سیاه دولت محمود احمدی‌نژاد قرار داشته، در ستون اخبار ویژه‌اش او را از اعضای مرتبط با نزار زکا شهروند لبنانی- امریکایی که در ایران به جاسوسی متهم شده است، خواند و نوشت: « باید به حضور او در دولت کنونی به دیده شک و تردید نگریست».

زکا شهریور ۱۳۹۴ برای شرکت در «دومین نمایشگاه و همایش بین‌المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار» به ایران سفر کرد و هنگام بازگشت دستگیر و زندانی شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی زکا را به اتهام جاسوسی برای امریکا به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است.


بیشتر بخوانید:

محکومیت شهیندخت مولاوردی در «دادگاه بدوی»

Share