Share

در هفته‌های اخیر در رسانه‌ها و محافل سیاسی ایرانی بحث بر سر چیستی و کارکرد رفراندوم بالا گرفته است.

آیا خواست همه‌پرسی در شرایط کنونی درست و امکان‌پذیر است؟

مضمون آن چه باید باشد؟

اینها از جمله‌ پرسش‌های مطرح در این باره هستند.

در زمانه در دوره اخیر مجموعه‌ای از مطالب درباره رفراندوم منتشر شده است. تیترهای مطالب عمده:

Share