Share

محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر می‎گوید بنابر خبر موثقی که دریافت کرده، جسد مومیایی منتسب به رضاشاه با دستور مقامات دفن شده است.

جنازه رضاشاه با هواپیما و سپس با قطار مخصوص به تهران حمل و با تشریفات رسمی به شاه عبدالعظیم برده شد

او اعلام نکرده که چه نهادی دستور دفن این جسد را صادر کرده است.

به دنبال گسترش و توسعه بخش غربی حرم شاه عبدالعظیم در شهرری، تجهیزات مکانیکی به طور اتفاقی به جنازه‌ای برخورد کرده‌اند که گمان می‎رود جسد مومیایی شده رضاشاه پهلوی است. نوه او، رضا پهلوی نیز تأیید کرده که به احتمال قوی این جسد متعلق به پدربزرگ اوست.

با این حال، به گفته محمدجواد حق‌شناس مومیایی منتسب به رضاشاه اکنون بدون ادای هیچی توضیحی در خصوص تعیین هویت جسد مجدداً به خاک سپرده شد.

این عضو شورای شهر در خصوص چرایی پیدا نشدن جسد در اوایل انقلاب احتمال داد که پیش از انقلاب وقتی خاندان سلطنتی از ایران فرار کردند، به ظن اینکه جسد یا آرامگاه رضاشاه تحمل نشود – و درست هم پیش بینی کرده بودند-، برای اینکه آسیبی به جسد نرسد، او را از آرامگاهش در کنار حرم عبدالعظیم جابه جا کردند و در اعماق زمین پنهان ساختند.

او گفت نظر به توجه شدید افکار عمومی نسبت به موضوع، از مدیریت حرم عبدالعظیم، نیروی انتظامی و قضایی و میراث فرهنگی انتظار می‎رود در این زمینه شفاف‎سازی کنند.

در اردیبهشت‌ ۱۳۵۹ نیروهای سپاه پاسداران به دستور صادق خلخالی، حاکم شرع وقت آرامگاه رضا شاه را در کمتر از ۲۰ روز تخریب کردند. محسن فروغی آرامگاه رضاشاه را در سمت غرب حرم شاه‌عبدالعظیم ساخته بود. ۱۷ اردیبهشت ۱۳۲۹، جنازه رضاشاه با هواپیما و سپس با قطار مخصوص به تهران حمل و با تشریفات رسمی به شاه عبدالعظیم برده شد و در آرامگاه ویژه او دفن شد.


در همین زمینه: ابهام در خصوص هویت جسد مومیایی منتسب به رضاشاه 

Share