Share

“زمانه” در سال گذشته  همپای برآمد جنبش اعتراضی، فعالانه به انعکاس خبرها در این باره پرداخت. پس از خیزش دی‌ماه ۱۳۹۶ خبررسانی درباره جنبش اعتراضی به یک وظیفه ثابت سایت زمانه تبدیل شد. افزون بر این در سایت مجموعه‌ پرشماری از مطالب در تحلیل زمینه و سمت و سوی جنبش اعتراضی منتشر شد.

ما پس از دی‌ماه ۱۳۹۶ تقریباً هر روز خبرهای تازه از تظاهرات و اعتصاب را در قالب مجموعه #اعتراضات عرضه کردیم. در میان این خبرها، حرکات اعتراضی کارگری جایگاه ویژه‌ای داشتند. این حرکات مستمر بوده و معمولاً متشکلانه پیش رفته‌اند.

به دلیل این جایگاه ویژه بر آن شدیم، برای اینکه استمرار اعتراضات کارگری و محورهای مطالبات و انگیزه‌های حرکت‌ها را آشکارتر بنماییم، یک خبرنامه ویژه منتشر کنیم. تاکنون دو شماره از دوماه‌نامه کارگری زمانه به فارسی و انگلیسی منتشر شده است. نسخه انگلیسی برای خبررسانی بین‌المللی در میان تشکل‌ها و و فعالان کارگری است. همزمان با شروع به انتشار این خبرنامه یک صفحه ویژه در سایت زمانه گشودیم.

از پایان مهرماه شیوه انتشار خبر در قالب مجموعه #اعتراضات را تغییر می‌دهیم. خبرهای کارگری جداگانه منتشر می‌شوند. خبرهای اعتراضی دیگر هم برای بازتاب بیشتر با تیترهای جداگانه در سایت بازتاب می‌یابند.

توجه ویژه شما را به خبرنامه‌ و صفحه کارگری زمانه جلب می‌کنیم. لطفا در پخش خبرنامه به ما یاری رسانید. همچنین از فعالان عرصه کارگر و علاقه‌مندان به موضوع‌های این عرصه خواهش می‌کنیم اطلاعیه‌ها و تحلیل‌ها و خبرهای کارگری را در تریبون زمانه بازتاب دهند. آنها را می‌توانید به ایمیل تریبون زمانه (Tribune@radiozamaneh.com) بفرستید. خودتان هم می‌توانید برای نشر مستقیم در تریبون، در این پلاتفرم عمومی زمانه یک حساب کاربری باز کنید.

تحریریه زمانه


دانلود کنید:

خبرنامه کارگری شماره یک

به فارسی، فرمت PDF، فرمت EPub

به انگلیسی، فرمت PDF، فرمت EPub

خبرنامه کارگری شماره دو

به فارسی، فرمت PDF، فرمت EPub

به انگلیسی، فرمت PDF، فرمت EPub

حقوق کارگران در ایران

 

Share