Share

وکیلان مدافع اسماعیل بخشی ــ نماینده زندانی کارگران نیشکر هفت‌تپه ــ و سپیده قلیان ــ شهروند‌ـ‌خبرنگار و فعال کارگری زندانی ــ خواهان برگزاری علنی دادگاه موکلان‌شان شدند.

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در فیلم امنیتی طراحی سوخته

فرزانه زیلابی و سید جمال‌الدین حیدری‌منش، وکیلان به ترتیب بخشی و قلیان در یادداشت مشترکی که در رسانه‌ای اجتماعی منتشر شده است، نوشته‌اند:

«با توجه به اصل ۱۶۵ قانون اساسی و ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری، محاکمات دادگاه علنی است. با توجه به اینکه پرونده موکلین اینجانبان آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان در ۹۸/۵/۱۲ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت و از آنجا که قبلا برنامه تلویزیونی و یک سویه “طرحی سوخته” از تلویزیون پخش شده و اتهامات فراوانی به موکلین نسبت داده است؛ به جهت تنویر افکار عمومی و نظارت جامعه بر روند دادرسی، خواهان برگزاری علنی جلسه محاکمه هستیم تا حداقل خبرنگاران اجازه حضور در جلسه را داشته و آحاد جامعه در جریان رسیدگی دادگاه قرار گیرند. قطعا انعکاس جریان دادگاه به عدالت قضائی و اعتماد جامعه به بی طرفی دستگاه قضاء کمک خواهد نمود.»

دادگاه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان قرار است به همراه سایر متهمان «پرونده نیشکر هفت‌تپه» شنبه ۱۲ مرداد برگزار شود.

پیش‌تر فرزانه زیلایی وکیل اسماعیل بخشی و علی نجاتی کارگر بازنشسته و از دیگر متهمان پرونده نیشکر هفت‌تپه اعلام کرده بود که از دسترسی به پرونده موکلانش محروم شده است. سید جمال الدین حیدری منش وکیل سپیده قلیان نیز اخیرا اعلام کرد که به‌رغم نزدیکی زمان برگزاری دادگاه هنوز مجوز ملاقات او با موکلش صادر نشده است.

سپیده قلیان در اعتراض به شرایط بد زندان و برخورد زننده با خانواده‌اش از اول مرداد در اعتصاب غذا به سر می‌برد. به او دیروز در زندان قرچک حمله شد. حال جسمی‌ قلیان بر اثر اعتصاب غذا نامساعد گزارش شده است.


در همین زمینه:

Share