Share

وبینار: گفت‌وگوی مهرداد وهابی و پرویز صداقت

مهرداد وهابی − پرویز صداقت

مهرداد وهابی − پرویز صداقت


جلسه نخست: دیدگاه و چارچوب

 دستگاه مفهومی ما و اینکه چه پدیده‌هایی را می‌بینیم چه پدیده‌هایی را نه، و از میان آنهایی که می‌بینیم کدام دسته را برجسته می‌سازیم، تابع دیدگاه عمومی ما ست. تفاوت دیدگاه‌ها در اقتصاد سیاسی چگونه خود را نشان می‌دهد و هر دیدگاهی چگونه خود را موجه می‌سازد؟ این پرسش در کانون جلسه نخست قرار دارد.

چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ (۳ ژوئن ۲۰۲۰)  ◄ لینک وبینار: https://bit.ly/zamanehwebinar-1

فایل صوتی جلسه نخست این گفت‌وگو:

مهرداد وهابی-بخش اول:


پرویز صداقت-بخش اول:


مهرداد وهابی-بخش دوم:


پرویز صداقت-بخش دوم:


مهرداد وهابی-بخش سوم:


پرویز صداقت-بخش سوم:

بخش پرسش و پاسخ جلسه اول را که در ادامه مباحث طرح شده در این شش فایل صوتی است، می‌توانید از طریق ویدیو بالا دنبال کنید. با کلیک روی نوشته معرفی هر بخش می‌توانید فایل صوتی را دانلود کنید.


 جلسه دوم: اقتصاد ایران امروز

 تفاوت دیدگاه‌ها را در برخورد با موضوع‌های مشخص بهتر می‌توان دریافت. در این جلسه می‌بینیم که دو اقتصاددان در تبیین از وضعیت از چه مفهوم‌هایی بهره می‌گیرند و گزاره‌های اصلی‌شان را چگونه تقریر می‌کنند. به طور مشخص درمی‌یابیم که مفهوم “نئولیبرالیسم” از دید دو اقتصادددان چه باری دارد.

◄ لینک وبینار: https://bit.ly/zamanehwebinar-2


برای آشنایی با دیدگاه‌های دو سخنران به وبینارهای آنان در زمانه رجوع کنید:

وبینار: ویروس عالم‌گیر و هندسه بحران‌های ما

دولت غارتگر و توسعه اقتصادی

Share