Share

مجلس ایران با یک فوریت طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر موافقت کرد. اگر مجرمان مواد مخدر مسلح نبوده نباشند و سوابق محکومیت به اعدام یا حبس ۱۰ ساله نداشته باشند، اعدام نخواهند شد.

اعدام، مشهد ۱۳۹۵

عکس: آرشیو. اعدام یک مجرم مواد مخدر در مشهد

 طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با ۱۴۷ رای موافق، ۲۱ رای موافق و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بر این اساس، ماده‌ای به عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می‌شود که به موجب آن مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر در مواردی مفسد فی‌الارض محسوب می‌شوند و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده‌، به بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند.

یوسفیان ملا، یکی از طراحان این قانون گفته است: «مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر با توجه به نزدیکی کشور به کانون‌های تولید انواع مخدر از یک طرف و گستردگی روزافزون تولید و مصرف مواد مخدر از طرف دیگر، مشمول تعداد قابل توجهی از قاچاقچیان می‌شود و این مساله آسیب‌های اجتماعی جدی بیشتری برای خانواده‌های محکومین در جامعه به وجود می‌آورد.»

به گفته این نماینده مجلس، بسیاری از محکومین افرادی هستند که به خاطر فقر مالی و مشکلات معیشت زندگی مورد سوء‌استفاده مافیای مواد مخدر قرار می‌گیرند. مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حمل‌کننده‌های مواد مخدر به صورت کمی لحاظ شده و باعث گرفتار شدن حمل‌کننده‌ها شده و از دسترسی قانون به قاچاقچیان باندی جلوگیری می‌کند.

حسن نوروزی نماینده دیگری که به عنوان موافق این طرح سخنرانی کرده گفته است که در حال حاضر ۵۰۰۰ نفر در نوبت اعدام هستند که برخی مربوط به قبل از سال ۹۰ و برخی تا سال ۹۴ محکوم شده‌اند. همچنین ۹۰ درصد اعدامی‌ها قاچاقچیانی هستند که برخی از آنها قاچاقچی اصلی نبوده‌اند.

به گفته این نماینده موافق، بیش از ۹۰ درصد این افراد برای بار اول حامل مواد مخدر بوده‌اند که سن آنها هم بین ۲۰ تا ۳۰ سال است.

چه کسانی اعدام خواهند شد؟

سلاح گرم

در صورتی که فرد مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح گرم یا سرد کشیده باشد یا مواردی که مرتکب براساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد، مفسد فی الارض شمرده می‌شود.

سابقه محکومیت

همچنین اگر مرتکب، سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد یا در زمینه تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور فعال بوده باشد، مشروط به آنکه بیش از مقدار مشخص تعیین شده باشد، مفسد فی‌الارض شمرده می‌شود.

براساس تبصره ذیل ماده واحده مجازات جایگزین اعدام ،در مورد جرائم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاما باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده ۳۸ این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد.

در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندان حداقل مجازات قانونی به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال تعلیق کند و این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می‌شود.


لینک‌های مرتبط:

Share