Share

یک گزارش میدانی در زمینه‌ قراردادهای موقت کار حاکی است برخی کارفرمایان در کارهایی که جنبه مستمر دارند، به جای قرارداد یکساله با کارگران قرارداد یک‌ ماهه می‌بندند.

عکس: آرشیو

خبرگزاری مهر که این خبر را منتشر کرده، افزوده است که در حال حاضر تنها ۵ درصد از قراردادهای کار در ایران دائمی هستند حال آن که این رقم در بسیاری از کشورها ۲۵ درصد است.

قراردادهای موقت طی بیش از دو دهه‌ گذشته جایگزین قراردادهای دائم کار در ایران شده‌اند. علیرغم تاکید قانون کار مبنی بر این که در کارهای با جنبه‌ی مستمر، قرارداد موقت یکساله است،

قراردادهای یک ماهه حتی قراردادهای موسوم به سفید رواج گسترده‌ای یافته‌اند. تا آن جا که اکنون برآورد می‌شود بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار در ایران موقت هستند.

بازگذاشتن بیشتر کارفرمایان و پیمانکاران در زمینه‌ی قرارداد کار یکی از موارد اعتراض جدی کارگران به لایحه اصلاح قانون کار است که در مجلس در دست بررسی است. در صورت تصویب این لایحه کارفرما حتی ملزم به اعلام مدت قرارداد نیست.


خبرهای کارگری در رادیو زمانه:

Share