Share

در دوره انتخابات گند فضای ایران را می‌گیرد، زیرا برخی درپوش‌های فاضلاب جمهوری اسلامی برداشته می‌شود. این امر میمون و مبارک است، هر چند حال اهالی به هم می‌خورد.

یکی از مظاهر فساد در نظام مقدس مدارک دکترای حضرات است. وقتی به هم گیر می‌دهند، دست یکدیگر را در کسب مدارک تقلبی هم رو می‌کنند. اگر گشتی بزنید در رسانه‌های اصول‌گرا، فارس و رجانیوز و کیهان و امثالهم، می‌بینید که همه بند کرده‌اند به دکترای حسن روحانی و برادر ایشان. کار پسندیده‌ای است. اما اگر شهری شهر هِرت نباشد:

گر حکم شود که مست گیرند −  در شهر هر آن که هست گیرند

سه دکتر-کاندیدای مطرح: سردار دکتر قالیباف، حجت الاسلام دکتر رئیسی و حجت الاسلام دکتر روحانی

سه دکتر-کاندیدای مطرح: سردار دکتر قالیباف، حجت الاسلام دکتر رئیسی و حجت الاسلام دکتر روحانی

خوب است دانشگاهیان ایران همت کنند و پیشنهاد بفرمایند که برای حفظ حرمت مدرک دانشگاهی کمیته بی‌طرفی برای بررسی دکترای همه آیات عظام، حجج اسلام، سردارها و آقازاده‌ها تشکیل شود.

دست کم خوب است مدارک دکترای سه کاندیدای مطرح یعنی قالیباف، رئیسی و روحانی بررسی شده و کنترل شود که آیا آنان حائز شرایط دارای بودن دکترا هستند خاصه به جهت دانستن زبان خارجی، کیفیت پایان‌نامه و امتحان‌هایی که داده‌اند. همه پایان‌نامه‌ها طبق یک عرف شناخته‌شده دانشگاهی باید در دسترس عموم باشند.

در همین زمینه

Share