ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

مسکن مهر

مسکن مهر - #زلزله #مسکن_مهر کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • جهان

    مسکن بی مهر یا نامهر چون دزدان و اشغالگران کشور مهری به مردم ندارند که مسکن برایشان بسازند گور خوابها میروند در گورستانها در گور میخوابند حال رژیم مسکن را برایشان به صورت گور ساخته است