Share

مدیریت شیشه قزوین به ۶۰ تن از کارگران قرارداد موقت و پیمانی این کارخانه خبر داده که قرارداد آن‌ها از اول اسفند تمدید نخواهد شد و بیکار می‌شوند. علت این اخراج‌ها “بحران مالی” کارخانه عنوان شده و به کارگران گفته شده برای تسویه حساب نیز حداقل باید یک سال صبر کنند.

کارفرمای کارخانه گفته است به علت رکود بازار فروش قادر به پرداخت هزینه‌های تولید نیست و برای “باصرفه کردن تولید” باید نیروی کار کاهش یابد.

حدود ۳۲۰ کارگر این کارخانه بیش از ۸ ماه است که دستمزد دریافت نکرده‌اند. نپرداختن حق بیمه آن‌ها به سازمان تامین اجتماعی نیز سبب شده تامین اجتماعی از تمدید دفترچه‌های بیمه این کارگران خودداری کند و آن‌ها خود و خانواده‌هایشان نتوانند از خدمات پزشکی استفاده کنند.

بدهکاری کارخانه به سازمان تامین اجتماعی نیز سبب شده کارگرانی که از یک سال پیش واجد شرایط بازنشستگی هستند، نتوانند بازنشسته شوند.

کارگران شیشه قزوین در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها تا کنون چند بار دست به اعتصاب و تجمع زده‌اند. از جمله در آبانماه آن‌ها چند روز بطور مداوم اعتصاب و تجمع کردند و خواستار پرداخت مطالباتشان و امنیت شغلی شدند.

تنها تعداد معدودی از ۳۲۰ کارگر کارخانه شیشه قزوین قرارداد رسمی دارند و سایرین با قراردادهای سه ماهه کار می‌کنند و بخشی نیز که از طریق پیمانکاران کار می‌کنند فاقد هرگونه قرارداد کارند.

در اسفند سال پیش نیز کارفرما از تمدید قرارداد ۲۵ کارگر این کارخانه خودداری کرده بود.

Share