اسماعیل عبدی

پرونده‌سازی جدید علیه اسماعیل عبدی در آستانه آزادی

«آموزش بین‌الملل» خواستار آزادی فوری محمد حبیبی و اسماعیل عبدی، معلمان زندانی شد

اسماعیل عبدی، معلم زندانی به اعتصاب غذای خود پایان داد

#اعتراضات – از میان آن‌ها: اعلام اعتصاب غذای اسماعیل عبدی

جایزه بین‌المللی یک اتحادیه معلمان بریتانیا به اسماعیل عبدی،‌ معلم زندانی اهدا شد

سومین نوروز اسماعیل عبدی،‌ معلم زندانی در اوین

اسماعیل عبدی، معلم زندانی علی‌رغم بیماری به اوین بازگردانده شد

اسماعیل عبدی، معلم زندانی در اوین به مرخصی رفت

«آموزش بین‌الملل» خواستار آزادی اسماعیل عبدی معلم زندانی شد

اسماعیل عبدی، معلم زندانی، با وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانی به مرخصی اعزام شد

اسماعیل عبدی به زندان اوین بازگردانده شد

انتقال اسماعیل عبدی، معلم زندانی در اعتصاب غذا به بیمارستان

اسماعیل عبدی همچنان از اوین به بیمارستان اعزام نمی‌شود

اسماعیل عبدی، معلم زندانی حاضر نشد با دستبند به بیمارستان برود

سازمان معلمان ایران نسبت به در خطر بودن جان اسماعیل عبدی هشدار داد

طومار درخواست آزادی اسماعیل عبدی با ۱۵ هزار امضا تحویل قوه قضاییه شد

گسترش حمایت‌ها از اسماعیل عبدی و بی‌تفاوتی مقامات قضایی به سرنوشت او

حمایت هزاران معلم از اسماعیل عبدی

وخامت حال اسماعیل عبدی در دوازدهمین روز اعتصاب غذا در زندان

اسماعیل عبدی، معلم زندانی در پی تجدید محاکمه