ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

• موضوع ویژه

جنبش مطالباتی و اعتراضی – پرونده روزانه

این پرونده حاوی عنوان‌های گزارش‌های روزانه زمانه از جنبش مطالباتی و اعتراضی در دوره اخیر است.

پس از تظاهرات اعتراضی دی‌ماه ۱۳۹۶ ما این پرونده را منتشر کردیم تا نشان دهیم که برآمد اعتراضات زمینه داشته و پیش‌بینی‌پذیر بوده است.

#اعتراضات 

عناوینی که در زیر می‌بیند، وقتی در مجموع هم در نظر گرفته شوند نشان از تداوم جنبش مطالباتی و اعتراضی دارند. ترتیب گزارش‌ها از نو به کهنه است:

#اعتراضات – از میان آن‌ها: اعتصاب در ۴ شهر کردستان

#اعتراضات ـ از میان آن‌ها: فراخوان اعتصاب سراسری کارگران شرکت نفت

بزرگ‌ کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.